Национален Парк - Пелистер

Врвот Пелистер е дел од планината Баба, во југозападна Македонија. Прогласен е како Национален парк во 1948 година, поради ретките национални богатства во него: молика шуми - отпорни на терциерна флора, гранитни камења и нивниот морфолошки релјеф, особено глацијалниот релјеф во алпичкиот дел на планината.

Хераклеја Линкестис

Веднаш штом ќе го направите првиот чекор низ тесните улици на Хераклеа, историјата и минатото ќе се расплетуваат под твоите нозе. Името на Хераклеја Линкестис неизбежно не носи векови назад, во периодот на IV век Б.Ц, кога овој град го основал Филип Втори. Се наоѓа на една од најважните крстопати во тоа време, кога Хераклеа стана најважната станица во регионот.

Широк Сокак (``Главна Улица``)


Широк Сокак е долга пешачка улица. Улицата се смета за центар на Битола. Почнува од плоштадот Магнолија и завршува во Градскиот парк. Украсена со неокласични згради кои содржат продавници, кафулиња и ресторани, ќе имате одлично шопинг искуство, со релаксирачки паузи. Широк Сокак исто така е дом на неколку конзулати.

Sirok Sokak is a long pedestrian street. The street is considered to be the centre of Bitola. It starts at Magnolia Square and ends in the City Park. It is graced with neo-classical buildings that contain stores, cafés and restaurants, You will have excellent shopping experience, with relaxing breaks. Sirok Sokak is also home to several consulates.

Мустафа Кемал Ататурк - спомен соба


Првата презентација во Музејот на Битола поврзана со познатиот државник, таткото на модерна Турција, Мустафа Кемал Ататурк, датира од 1978 година. Со првата изложба на фотографии, документи и факсимили кои го прикажуваат животот и активностите на големиот турски реформатор.